Kunne du også godt blive mere bevidst om dine handlemønstre?
Vil du gerne trænes i at tænke og handle konstruktivt i alle livets situationer?
Vil du gerne trænes i at styrke kærligheden til dig selv?

Læs mere om hvad Mentalhygiejnisk Træning er, og hvad du kan bruge det til.

Læren i at være tyndslidt, sårbar og alligevel positiv

Jeg oplever mig brugt og erkendelsen: “Du er tyndslidt” – det oplever jeg sandt.

Jeg forsøger at kontrollere min energi og mine gøremål, så de effektiviseres mest muligt.

Jeg har hørt krav fra omgivelserne på hvad der forventes af mig, og det har jeg forsøgt at efterleve. Praktisk har jeg fået det til – opgaverne er blevet løst – men i en energi af at få det overstået.
Jeg knokler mig halvt ihjel, og alligevel så oplever jeg mig utilstrækkelig. Jeg er endnu ikke lykkedes i at markere mig tilstrækkeligt tydeligt overfor det, som jeg oplever trækker mig ned. Jeg er bare så træt. Jeg beder mig selv om hjælp til at formulere og markere mig klart, tydeligt og på en måde, så jeg bliver respekteret.

Jeg har altid lært, og derfor tror jeg på, at andre kommer før mig. På den måde har jeg tilsidesat mig selv, og derfor oplever jeg mig tilsidesat.
Jeg oplevede at mit æterlegeme var tyndt – at min evne til at beskytte mig var nedsat.
Min livslyst blev påvirket, jeg oplevede mig sårbar og havde behov for distance og beskyttelse. Jeg blev skamfuldt – skammen trak mig ned.

Hvis nu jeg brugte mindre energi på at forklare og undskylde overfor mine omgivelser, men i stedet trak energien hjem til mig selv. Blot markerede mig med ordene: “Beklager, den opgave løser jeg ikke nu. Jeg må først restituere mig”. Så kunne jeg give mig mere rum og plads til at tømme pandelappen.
Faktisk giver hændelsen mig mulighed for at sætte mig selv først. Øve mig i, at andre kan blive sure og skuffede over, at jeg ikke står 100% til rådighed.

Jeg melder ud til mine omgivelser, at jeg har brug for fred – til at være alene med mig selv. Jeg melder nu ud, at i den periode der skal ingen regne med mig, hverken med mit fysiske eller psykiske nærvær.
Det er ikke sikkert, at der bliver gjort rent, lavet mad, vasket tøj, ordnet have eller andre praktiske ting.
Det kan være, at jeg ikke siger noget i flere dage, fordi jeg går i mit eget univers.
Jeg vil trække mig tilbage og tulle i min egen verden, om jeg vil skrive, male eller noget andet det ved jeg ikke – jeg har brug for ingenting.

Jeg har brug for at lære at modtage mig selv positivt.
Jeg har brug for at lære at udtrykke overfor andre, hvad jeg ønsker af dem og af deres måde at læse mig på.
Jeg har brug for at lære at aflæse mig selv og mine reaktioner i de omgivelser, som jeg sættes i.
Jeg har brug for at læse mine behov og udtrykke dem respektfuldt, i enhver situation.
Jeg har brug for at vide, at det ikke er omgivelsernes skyld, hvad jeg udsættes for – det er mig der giver dem lov – omgivelserne kan jeg blot bruge til at konstatere, hvor jeg er med mig selv – og hvad jeg kan udvikle på.

Jeg modtager livets lære i positiv energi.

Dagens tanke er skrevet af

Mette Petersen
Certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør
mettep@dagenstanke.dk

Flere erkendelser

Her kan du læse flere refleksioner og erfaringer med Positivkortene.

At leve i håbets energiområde

I forbindelse med et jobskifte havde jeg nogle ønsker, som involverede andre mennesker og krævede deres positive tilbagemelding.Med kortteksten i baghovedet gik jeg nysgerrigt i gang med dagen. Jeg vidste, at hvis jeg forventede et bestemt svar, så ville jeg blive skuffet. Hvis jeg derimod håbede på et bestemt svar, så var muligheden for at få ønsket opfyldt til stede. Jeg var i tvivl om jeg forventede eller håbede – det kunne være nemmere for mig at mærke forskellen. Der var kun ét at gøre, og det var at afvente svaret.
Læs mere

Hvad vil det sige at gøre noget godt for mig selv?

Jeg har længe været bevidst om, at det er vigtigt for mig, at jeg husker at tænke på mig selv. At få noget alenetid, hvor jeg gør noget, der er godt for mig. Her vælger jeg ofte at være fysisk aktiv. Jeg har en oplevelse af, at jeg gør noget godt for mig selv, men samtidig oplever jeg mig afhængig, og jeg kan opleve en flugt i det.Jeg kan forklare mit fokus på fysisk aktivitet med, at det er godt for mit helbred og mit fysiske velbefindende. Det handler om vægt og styrke i form af fysisk formåen. Og jo mere af det, jo bedre er det. Men der er noget afhængighedsskabende i det. Og det er gået op for mig, at der er noget, jeg lægger låg på eller måske nærmere noget, jeg flygter fra. Den fysiske aktivitet skaber nemlig træthed og behov for søvn, og det er der, jeg er blevet opmærksom på, at jeg ikke har overskud til at kigge ind i mig selv, for jeg er simpelthen for træt.
Læs mere

Jeg løser mine egne opgaver først

Jeg er blevet opmærksom på et af mine adfærdsmønstre. Er jeg i en sammenhæng, hvor der opstår opgaver, der skal løses, er jeg den første til at byde ind. Er der noget jeg kan gøre eller hjælpe til med, så kommer jeg med løsningsforslag, organiserer og tilrettelægger.
Læs mere

Læren i at være tyndslidt, sårbar og alligevel positiv

Back To Top