skip to Main Content

Er du personlig bæredygtig?

På dagenstanke.dk kan du bl.a. læse om og lære af andres erfaringer med at blive bevidst i dine handlinger
i stedet for at lade dig dominere af vanen.

Dagens tanke indbyder dig til refleksion og styrkelse af din selvindsigt.

Det handler om bevidsthed og om træning – og om konkrete redskaber til hjælp i hverdagen.

Dagens Tanke tager bl.a. sit udgangspunkt i kortene Positiv Tænkning,
som er et af arbejdsredskaberne i Mentalhygiejnisk Træning.

Vær tro mod dig – bliv personlig bæredygtig med træningsprogrammet Mentalhygiejnisk Træning
og lev herigennem  din sandhed.

Dagens Tanke

At erkende sig selv er frihed
frihed er styrke, og styrke giver mod.

Skab frihed

Konfliktsky? Nej, ikke mig,
men hvad har det med beslutninger at gøre?
Alt. Med stor sandsynlighed bilder du dig selv ind,
at du er beslutsom.
Det er du nok også – men er det nu også betingelsesløst og kompromisløst?
Det kan også godt være, at du ofte tager beslutninger,
men bliver de også handlet ud og hvis ikke,
bliver de så omgjort?

Professionelle beslutningstagere bilder ofte sig selv ind,
at de er gode til at tage beslutninger.
De lever af det, så det er de nok,
men gælder det også for deres personlige vedkommende?
Det mennesket er bedst til, når det kommer til det med beslutninger,
det er at tage dem for andre,
og så bilde sig selv ind, at de også gør det for sig selv.
Det de gør, er det samme som de andre,
de manipulerer deres omgivelser til at bekræfte dem hen til en beslutning,
eller lader beslutningsprocessen helt være omgivelsernes.

Ønsker du at tage ansvaret for dit eget liv,
så må du også være den, som tager beslutningerne i det.
Det er dine tanker, ønsker, behov og idéer,
som bringer en beslutningsproces på banen.
Du må selv bringe den til afslutning,
hvis det skal være dit unikke udkomme.

Beslutningsprocessen kan ikke stå alene, den må følges op af en handling,
ellers er den ikke tilendebragt.
En handling kan godt være at omgøre beslutningen,
men så må det gøres,
ellers opstår der et hængeparti.

Gennem dine beslutninger skaber du dine læreprocesser,
så hvis du ikke tager dem, løber du fra din skabende energi
og lægger dit liv i andres hænder.
Kom igennem, tag dine læreprocesser.

Erkendelser

Her kan du læse om andres refleksioner og erfaringer med dette Positivkort

Skidt tilpas der faktisk betyder restitution

Jeg havde det skidt. Jeg oplevede mig tung, træt og utilpas. Jeg syntes, at jeg burde være mere aktiv og energifyldt - jeg havde ikke tid til at være doven. Jeg ønskede at få en metafysisk indfaldsvinkel på det og trak derfor et kort. Det blev nr. 6-2. Umiddelbart mente…

Læs mere

At få mod til at være et røvhul

Jeg viste godt hvad den bedste løsning ville være, men jeg forestillede mig også hvad de andres reaktion ville være, hvis jeg gik efter den løsning. De ville være pisse sure, forudrettet, aggressive og mopsede. De ville se mig som en forræder, en modstander og en kværulant. De ville gå…

Læs mere

Jeg bliver inspireret af mennesker omkring mig

I en situation hvor jeg skulle samarbejde med en anden person, blev jeg opmærksom på, at personen løste en opgave på en anden måde end jeg ville have gjort. Personen prioriterede anderledes, arbejdede i et andet tempo, holdt pauser og snakkede osv., men blev færdig med opgaven til tiden og…

Læs mere

Det nytter ikke noget,
at du bare vader hen over de signaler, du modtager her i livet,
hvis du samtidig forsøger at bilde dig selv ind,
at du ønsker at leve livet.
Det kan godt være, at du mener, at du er handlende.
Så må jeg sige, at det må være betingelsesløst og kompromisløst,
hvis du vil have den fulde effekt
af dine muliggjorte læreprocesser.

At være handlende er at stoppe op – tænke –
og så handle sine beslutninger ud.
Det giver dig mulighed for at tage ved lære, kigge tilbage
og forandre, hvis det er nødvendigt.
Hvis du derimod konstant oplever,
at du står i samme situationer igen og igen.
Du kommer ikke rigtig nogen vegne.
Kommer du nogen vegne,
så opleves det nærmest som gående baglæns.
Ja, så er du altså ikke handlende,
så er du reagerende.

Er du reagerende, så eksisterer du i livet i blinde,
for de reagerende ved ikke, hvad de foretager sig,
de gør det bare.
Så det er ikke så underligt,
at du gang på gang befinder dig i situationer,
hvor du undrer dig over, hvordan noget skete,
eller undrer dig over, at nu skete det igen.

Erkendelser

Her kan du læse om andres refleksioner og erfaringer med dette Positivkort

Handling skaber forvandling

Jeg vågnede med en tilfredshed. Jeg havde det godt og oplevede at være meget heldig og privilegeret. Jeg har lavet nogle sats her i livet, og nu er bekræftelserne ved at vende tilbage. Det viser sig, at det har været nogle gode investeringer, jeg har gjort. Jeg har plantet min…

Læs mere

Reagerede jeg eller handlede jeg?

Det blev en noget mere følelsesladet dag end nødvendigt. I en situation hvor jeg var i tvivl om, hvordan jeg skulle forholde mig, ønskede jeg sparring fra en person. Jeg fik noget sparring, men samtalen blev afbrudt, og bagefter havde personen andre ting at gøre, så sparringen blev ikke gjort…

Læs mere

Tør du følge din intuition?

Mine sko var gået i stykker, og jeg overvejede at lave en reklamation til butikken. Jeg sparrede med et menneske om mine overvejelser og blev rådet til at gå til en skomager og få lavet skoene. Jeg valgte at lytte til rådet. Skomageren ville først ikke lave skoene. Han mente…

Læs mere
Back To Top