Vælger du at se livets hændelser som læreprocesser, styrkes din ansvarlighed
og du vil se, at alt er rigtigt.

Tilliden og respekten til dig vil vokse, og din kærlighedsaffære med dig selv vil styrkes.

Du vil frigøre dig af enhver form for bedømmelse af såvel dig selv som andre.

Den frihed du dermed skaber giver overskud til at lytte til de signaler du modtager fra dit emotionelle og fysiske jeg, så du bliver ansvarlig og bevidstgjort om:

  • Hvordan kan jeg handle konstruktivt, næste gang jeg oplever en frustrerende situation?
  • Tænker jeg altid konstruktivt?
  • Udtrykker jeg mig konstruktivt med ethvert ord jeg siger?
  • Lever jeg det liv jeg gerne vil?

Tænk på konsekvensen hvis ethvert ord indeholder en bøn.
I Mentalhygiejnisk Træning arbejder vi ud fra, at du får alt, hvad du beder om.

Du vil blive bevidst om, at du med dine tanker, ord og handlinger skaber dit liv, og altså selv er ansvarlig for at være der i livet, hvor du er nu. Og du vil få redskaber til at håndtere din viden, så du kan handle i overensstemmelse med dit hjerte, og den du i sandhed er. Du får modet til at turde tage ansvar og forandre om nødvendigt.

Når du vælger at lære af dine oplevelser, så har du fået noget konstruktivt ud af en tilsyneladende ubehagelig situation, og så er der kommet noget godt ud af den.

Det er bl.a. dét, der trænes i Mentalhygiejnisk Træning, som Dagens Tanke er en del af.

Vi, der skriver på Dagenstanke.dk, er alle mennesker, der ønsker at lære af vores handlinger og dermed skabe det bedste liv for os selv. Vi er fordelt geografisk på Danmarkskortet og har alle været på kursus i Mentalhygiejnisk Træning.

Back To Top