Lyt til dit signalsystem

Vores indre signalsystem består overordnet af fire grundfølelser eller grundemotioner, nemlig angst, vrede, sorg og glæde. Når vi handler konstruktivt på de tre første (angst, vrede og sorg) skaber vi en indre voksende og vedholdende glæde – den fjerde emotion.

Glæden er derfor en konsekvens af at have handlet positivt på emotionerne. Herved frigøres vi af signalet, og emotionen passerer. Emotionerne opleves ikke længere som passiviserende tilstande, men derimod som en konstruktiv hjælp fra vores krop og sind til at navigere i vores hverdag. Desværre har mange af os lært, at nogle følelser er forbudte. Derfor forsvarer vi os over for de følelser, vi har lært ikke at udtrykke. Det gør vi ved at udtrykke andre, for os, mere legitime følelser. Det er her vores indre trafikkaos er opstået. Vi er simpelthen begyndt at køre over for både gult og rødt – og det er oven i købet blevet en vane.

Vejen ud af kaos er at afdække sandhederne om os selv – en opgave vi hver især kun selv kan løse. I Mentalhygiejnisk Træning er der hjælp at hente til at finde ud af, hvad det handler om for dig.

Vejen til din intuition

Du kender sikkert det at have en indre stemme, der taler til dig, men som du ind i mellem vælger at overhøre, fordi du finder på argumenter for at gøre noget andet. Bagefter tænker du måske, at ”så skulle jeg alligevel have fulgt det, som var min første tanke”.

Når du lærer at handle på dine signaler, sker der det, at du får tillid til din intuition. Fordi du får styr på kaos, får du skabt ro til at lytte til den, frem for til alle usandhederne.

Efterhånden som du får øjnene op for, at det er meget mere frugtbart for dig at følge din intuition, vil du få modet til at realisere det, du inderst inde ønsker for dig selv.

Sygdom - eller fysiske signaler

Første signal til kroppen er de følelsesmæssige signaler, som det er hensigten, du skal handle på. Hvis du overhører de følelsesmæssige signaler længe nok, kan signalet bide sig fast, og du bliver syg. Det er din krops alarmklokke, der forsøger at råbe dig op og hjælpe dig til at se, hvor det er, du har overhørt dig selv. Sygdom er det andet signal til dig på at du skal handle anderledes.

Vælger du at betragte sygdom som et fysisk signal om, at du skal lytte til dig selv, skaber du også muligheden for at opløse signalerne og ændre på din situation. Med Metalhygiejnisk Træning kan du lære at diagnosticere dig selv, og finde den metafysiske årsag til signalerne. Der er med andre ord en vej ud af din passiviserede tilstand.

Troen som skabende evne

Det er en misforståelse at sætte lighedstegn mellem tro og religion. Troen er ethvert menneskes skaberkraft i enhver henseende. Den kan så bygge på religion eller andre overbevisninger.

Med tro på dine intuitive tanker vil du få øjnene op for, at det er meget mere frugtbart for dig at følge din intuition. Du vil få modet til at realisere det, du inderst inde ønsker for dig selv. Du får tillid til, at din intuition er din sandhed, og din tro på at det er dig, der skaber dit liv, vil styrkes.

Ordets kraft

Måske kender du fornemmelsen af, at et andet menneske ”læsser af”, er selvmedlidende og udtrykker sig destruktivt om sig selv og sit liv. Måske har du også fået øje på, at du af og til gør det selv. Du vil lære at udtrykke dig konstruktivt og at vende det, der umiddelbart ser sort og destruktivt ud til noget konstruktivt. Med ordets kraft vil du lære at bede om det, du rent faktisk ønsker i dit liv. Og din tro skaber forandringen.

Lær af dine oplevelser

Livet er en lang læreproces, hvad enten det du oplever er tilsyneladende positivt eller tilsyneladende negativt. Formår du at se og modtage din læreproces, tager du det fulde ansvar for dit liv, og det er ét af grundlagene for at skabe forandring.

Mentalhygiejnisk Træning bygger på den grundantagelse, at vi er her for at lære, og at vi hver især skaber de oplevelser for os selv, som vi har brug for, for at komme videre i vores liv. Du vil få redskaber til at leve ud fra denne grundantagelse, og ikke blot have den som frase.

Arbejdsmateriale

Arbejdsmaterialet i Mentalhygiejnisk Træning er bogen Dine valg er dit liv – hvordan vælger du? og kortene Positiv Tænkning af Arne Olsen.

Bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du?
Dine valg er dit liv - hvordan vælger du?

DKK 399,00

Bogen Dine valg er dit liv – hvordan vælger du? er et arbejdsredskab til personlig udvikling. Bogen indeholder alt, hvad du behøver for at skabe de forandringer, du ønsker i dit liv. Du lærer at se på dine følelser på en ny måde. Bogen tilbyder en række konkrete værktøjer. Du lærer blandt andet at lave en personlig følelsesjournal, at skabe tilgivelse i dit liv, meditation på en enkel måde, vejrtrækningsøvelser, chakrarensning, metafysisk diagnosticering og at omstille hukommelsen i din materies celler.

Bogen Dine valg er dit liv, hvordan vælger du?
Positivkort

DKK 119,00 

Kortene Positiv Tænkning består af 40 kort, som du kan bruge til at træne dig i at tænke positivt. Kortene kan desuden være en ledetråd for dig, hvis du oplever turbulens. Med kortene kan du lære dig selv og dine nærmeste bedre at kende. Kortene Positiv Tænkning er integreret i arbejdsbogen
Dine valg er dit liv – hvordan vælger du?

Bogen Dine valg er dit liv, hvordan vælger du?
Retningsviser & Appetizer

DKK 149,00

Bogen Retningsviser & Appetizer indeholder 35 tekster, skrevet med udgangspunkt i positivkortene. Bogen indikerer i hvilken retning et kort taler til dig. Samtidig giver Retningsviser & Appetizer en smagsprøve på arbejdsredskabet Dine valg er dit liv – hvordan vælger du?

Køb af arbejdsmateriale

Arbejdsmaterialet kan købes hos mentalklarhed.dk

Forfatter og ophavsmand

Efter 20 år i erhvervslivet med problemløsning og rådgivning af forskellig art, beskæftigede Arne Olsen (1950-2019) sig fra 1985 med den menneskelige adfærd. På baggrund af et dybt personligt arbejde med sig selv, og erfaring med at videregive sine erfaringer til andre, etablerede han vejen til personlig bæredygtighed med udviklingsprogrammet Mentalhygiejnisk Træning, udgivet i bogen Dine valg er dit liv, hvordan vælger du? og kortene Positiv Tænkning. Desuden grundlagde han uddannelsen til Mentalhygiejnisk Instruktør.

Du kan læse mere fra Arne Olsen på hans blog.

Sådan kommer du i gang

Kontakt en Certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør og få svar på dine spørgsmål.

Vi tilbyder en gratis uforpligtende samtale.

Hvor lang tid tager det?

Erfaringen viser, at de fleste der starter i et træningsforløb oplever positive fysiske og mentale forandringer efter kort tid.

Mange af os har brugt årevis på at opbygge en for os selv destruktiv adfærd hvad enten det er tilsyneladende positivt eller tilsyneladende negativt. Vil vi ændre på denne adfærd, må vi synliggøre og ændre de destruktive mønstre. Målet er, at forandringerne kommer til at ligge på rygraden, ligesom den destruktive adfærd tidligere var vores automatpilot. Hvor lang tid dét tager, afhænger af din indsats og villighed til at ændre din adfærd.

Et disciplineret træningsforløb kan gennemføres på ca. 8 måneder. Det giver mulighed for at integrere de nye redskaber og tankegange i os, så vi kan leve det nye frigjort.

Kontakt en instruktør i nærheden af dig

Kontakt en instruktør i nærheden af dig

Selvhjælpsgruppe

Selvhjælpsgrupperne giver dig mulighed for at holde din mentalhygiejne ved lige og fortsætte din personlige vækst. Hvis du har fuldført det første modul af træningsprogrammet kan du frit benytte dig af selvhjælpsgruppernes første og anden runde. Har du endnu ikke fuldført et modul, kan du benytte selvhjælpsgruppernes første runde under vejledning af en instruktør.

Skype

Der er online Skype-selvhjælpsgruppe.

Skype-selvhjælpsgruppen mødes

  • hver 2. søndag kl. 11.00 i ulige uger.

Mødet begynder kl. 11.00. Deltagerne bliver ringet op via Skype kl. 10.45.

Kontakt Henrik for yderligere oplysninger på henrik@dagenstanke.dk

København

Der er selvhjælpsgruppe i København

  • Gruppen er sat på pause, da vi leder efter mødested. Har du kendskab til egnet lokale, så kontakt Henrik.

Kontakt Henrik på T 25 17 00 40 for mere information.

Back To Top