skip to Main Content

Mentalhygiejnisk Træning er for dig, der ønsker at skabe varig forandring i dit liv, med dig selv ved roret. Gennem kontinuerlig træning, enkle redskaber og kompetent sparring vil du styrke din tro på, at du kan skabe det liv du ønsker, uanset hvad dit udgangspunkt måtte være.

Mentalhygiejnisk Træning styrker din evne til at lytte til din krop, din sjæl og dit sinds signaler og lære at handle i overensstemmelse med det, der inderst inde er sandt for dig. Mentalhygiejnisk Træning er træning i at ændre adfærd i konstruktiv retning. Da fysiske og psykiske lidelser som oftest skyldes uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, vil lidelserne kunne opløses gennem Mentalhygiejnisk Træning.

På de næste sider kan du læse mere om, hvad Mentalhygiejnisk Træning er, og hvad det kan gøre for dig.

Når vi færdes i trafikken, retter vi os efter lyskurve og trafikskilte. Ellers ville vi komme grundigt til skade. Mentalhygiejnisk Træning tager udgangspunkt i, at vi alle har et lignende personligt signalsystem, og at det er hensigtsmæssigt for os at rette os efter signalerne. Gør vi ikke det, oplever vi forvirring, frustration og meget andet. I sidste ende blinker vores alarmklokker, og vi bliver syge.

For mange af os er der sket det, at vi i løbet af vores opvækst er kommet væk fra dét at lytte til vores signaler. Derfor forstår vi ikke længere, hvorfor vi føler som vi gør, eller hvorfor vi har det, som vi har det. Det at lytte til sig selv er en medfødt evne, vi alle har, men måske har vi ikke holdt den ved lige. Med Mentalhygiejnisk Træning genoptræner du evnen til at lytte til dig selv og får redskaber til at holde denne evne ved lige.

Vores indre signalsystem består overordnet af fire grundfølelser eller grundemotioner, nemlig angst, vrede, sorg og glæde. Når vi handler konstruktivt på de tre første (angst, vrede og sorg) skaber vi en indre voksende og vedholdende glæde – den fjerde emotion.

Glæden er derfor en konsekvens af at have handlet positivt på emotionerne. Herved frigøres vi af signalet, og emotionen passerer. Emotionerne opleves ikke længere som passiviserende tilstande, men derimod som en konstruktiv hjælp fra vores krop og sind til at navigere i vores hverdag. Desværre har mange af os lært, at nogle følelser er forbudte. Derfor forsvarer vi os over for de følelser, vi har lært ikke at udtrykke. Det gør vi ved at udtrykke andre, for os, mere legitime følelser. Det er her vores indre trafikkaos er opstået. Vi er simpelthen begyndt at køre over for både gult og rødt – og det er oven i købet blevet en vane.

Vejen ud af kaos er at afdække sandhederne om os selv – en opgave vi hver især kun selv kan løse. I Mentalhygiejnisk Træning er der hjælp at hente til at finde ud af, hvad det handler om for dig.

Du kender sikkert det at have en indre stemme, der taler til dig, men som du ind i mellem vælger at overhøre, fordi du finder på argumenter for at gøre noget andet. Bagefter tænker du måske, at ”så skulle jeg alligevel have fulgt det, som var min første tanke”.

Når du lærer at handle på dine signaler, sker der det, at du får tillid til din intuition. Fordi du får styr på kaos, får du skabt ro til at lytte til den, frem for til alle usandhederne.

Efterhånden som du får øjnene op for, at det er meget mere frugtbart for dig at følge din intuition, vil du få modet til at realisere det, du inderst inde ønsker for dig selv.

Første signal til kroppen er de følelsesmæssige signaler, som det er hensigten, du skal handle på. Hvis du overhører de følelsesmæssige signaler længe nok, kan signalet bide sig fast, og du bliver syg. Det er din krops alarmklokke, der forsøger at råbe dig op og hjælpe dig til at se, hvor det er, du har overhørt dig selv. Sygdom er det andet signal til dig på at du skal handle anderledes.

Vælger du at betragte sygdom som et fysisk signal om, at du skal lytte til dig selv, skaber du også muligheden for at opløse signalerne og ændre på din situation. Med Metalhygiejnisk Træning kan du lære at diagnosticere dig selv, og finde den metafysiske årsag til signalerne. Der er med andre ord en vej ud af din passiviserede tilstand.

Det er en misforståelse at sætte lighedstegn mellem tro og religion. Troen er ethvert menneskes skaberkraft i enhver henseende. Den kan så bygge på religion eller andre overbevisninger.

Med tro på dine intuitive tanker vil du få øjnene op for, at det er meget mere frugtbart for dig at følge din intuition. Du vil få modet til at realisere det, du inderst inde ønsker for dig selv. Du får tillid til, at din intuition er din sandhed, og din tro på at det er dig, der skaber dit liv, vil styrkes.

Måske kender du fornemmelsen af, at et andet menneske ”læsser af”, er selvmedlidende og udtrykker sig destruktivt om sig selv og sit liv. Måske har du også fået øje på, at du af og til gør det selv. Du vil lære at udtrykke dig konstruktivt og at vende det, der umiddelbart ser sort og destruktivt ud til noget konstruktivt. Med ordets kraft vil du lære at bede om det, du rent faktisk ønsker i dit liv. Og din tro skaber forandringen.

Livet er en lang læreproces, hvad enten det du oplever er tilsyneladende positivt eller tilsyneladende negativt. Formår du at se og modtage din læreproces, tager du det fulde ansvar for dit liv, og det er ét af grundlagene for at skabe forandring.

Mentalhygiejnisk Træning bygger på den grundantagelse, at vi er her for at lære, og at vi hver især skaber de oplevelser for os selv, som vi har brug for, for at komme videre i vores liv. Du vil få redskaber til at leve ud fra denne grundantagelse, og ikke blot have den som frase.

Arbejdsmaterialer

Bogen Dine valg er dit liv, hvordan vælger du? er et arbejdsredskab til at opnå personlig bæredygtighed. Bogen indeholder alt, hvad du behøver for at skabe de forandringer, du ønsker i dit liv. Du lærer at se på dine følelser på en ny måde. Bogen tilbyder en række konkrete værktøjer. Du lærer blandt andet at lave en personlig følelsesjournal, at skabe tilgivelse i dit liv, meditation på en enkel måde, vejrtrækningsøvelser, chakrarensning, metafysisk diagnosticering og at omstille hukommelsen i din materies celler.

Kortene Positiv Tænkning består af 40 kort, som du kan bruge til at træne dig i at tænke positivt. Kortene kan desuden være en ledetråd for dig i enhver situation, hvis du har behov. Med kortene kan du lære dig selv og dine nærmeste bedre at kende. Kortene Positiv Tænkning er integreret i arbejdsbogen Dine valg er dit liv, hvordan vælger du?

Bogen Retningsviser & Appetizer indeholder 35 tekster, skrevet med udgangspunkt i kortene Positiv Tænkning. Bogen indikerer i hvilken retning et kort kan tale til dig. Samtidig giver Retningsviser & Appetizer en smagsprøve på arbejdsredskabet Dine valg er dit liv, hvordan vælger du?

Efter 20 år i erhvervslivet med problemløsning og rådgivning af forskellig art, har Arne Olsen siden 1985 beskæftiget sig med den menneskelige adfærd. På baggrund af et dybt personligt arbejde med sig selv, og erfaring med at videregive sine erfaringer til andre, har han etableret vejen til personlig bæredygtighed med udviklingsprogrammet Mentalhygiejnisk Træning, udgivet i bogen Dine valg er dit liv, hvordan vælger du? og kortene Positiv Tænkning. Desuden har han grundlagt uddannelsen til Mentalhygiejnisk Instruktør.

Kontakt Arne Olsen: tlf: 61 30 32 99, ao@dagenstanke.dk

Arbejdsmaterialerne kan købes på webshoppen www.dinevalgerditliv.dk eller ved henvendelse til Mentalhygiejnisk Instruktør Mette Dinesen, info@dinevalgerditliv.dk

Hvor lang tid tager det?

Erfaringen viser, at de fleste der starter i et træningsforløb oplever positive fysiske og mentale forandringer efter kort tid.

Mange af os har brugt årevis på at opbygge en for os selv destruktiv adfærd hvad enten det er tilsyneladende positivt eller tilsyneladende negativt. Vil vi ændre på denne adfærd, må vi synliggøre og ændre de destruktive mønstre. Målet er, at forandringerne kommer til at ligge på rygraden, ligesom den destruktive adfærd tidligere var vores automatpilot. Hvor lang tid dét tager, afhænger af din indsats og villighed til at ændre din adfærd.

Et disciplineret træningsforløb kan gennemføres på ca. 8 måneder. Det giver mulighed for at integrere de nye redskaber og tankegange i os, så vi kan leve det nye frigjort.

Har du behov for yderligere information om Mentalhygiejnisk Træning, er der forskellige måder at komme videre på.

Du kan:

  • Kontakt en instruktør for mere information

Selvhjælpsgrupper

Selvhjælpsgrupperne giver dig mulighed for at holde din mentalhygiejne ved lige og fortsætte din personlige vækst. Hvis du har fuldført det første modul af træningsprogrammet kan du frit benytte dig af selvhjælpsgruppernes første og anden runde. Har du endnu ikke fuldført et modul, kan du benytte selvhjælpsgruppernes første runde under vejledning af en instruktør.

Der er online Skype-selvhjælpsgruppe.

Der kan ved flere interesserede åbnes en selvhjælpsgruppe, som mødes  i København – kontakt Marguerithe på tel. 50 22 17 20 for mere information.

Skype-selvhjælpsgruppen mødes – onsdage i LIGE uger kl. 19.45.

Kontakt Camilla for yderligere oplysninger på camilla@dagenstanke.dk

Back To Top