Kunne du også godt blive mere bevidst om dine handlemønstre?
Vil du gerne trænes i at tænke og handle konstruktivt i alle livets situationer?
Vil du gerne trænes i at styrke kærligheden til dig selv?

Læs mere om hvad Mentalhygiejnisk Træning er, og hvad du kan bruge det til.

Min personlige udviklings tempi

Da jeg begyndte med MT var det fordi jeg vidste, at jeg var nødt til at forandre mit liv BIG TIME, hvis jeg ville overleve. Min verden var blevet helt sort og jeg så ingen håb.

Jeg tog virkelig alvorligt fat i arbejdet og tilegnede mig de mentalhygiejniske værktøjer gennem gruppeforløb, der vejledte mit arbejde med bogen “Dine valg er dit liv – hvordan vælger du?”. Jeg gjorde store fremskridt i de måneder og år. I forløbene ændrede jeg min adfærd på mange områder og indførte gode rutiner for mentalhygiejne i min hverdag.

Men da jeg var færdig med flere gruppeforløb og skulle klare mig selv igen uden de ugentlige møder, så oplevede jeg, at min udvikling stoppede op. Og efter en tid begyndte jeg også at få fysiske ondt’er her og der. Jeg tolkede det som et tilbagefald. Jeg oplevede mig slået tilbage til tiden før MT og mistede modet og håbet til at fortsætte arbejdet, for jeg tænkte “Nå, det virker ikke, når jeg skal stå for det alene”.
Heldigvis holdt jeg ikke op med at gennemføre de gode hverdagsrutiner, som jeg havde opbygget i de år, jeg havde været i forløb.
Jeg fortsatte arbejdet, i tillid – omend modløst. Det blev min redning.

Jeg kan nu se, at jeg egentlig var angst for at klare mig selv, men jeg havde ikke overblik i situationen til at se det.
Jeg ser også, at jeg undervejs i arbejdsforløbene havde skabt en forventning om, at min personlige udvikling skulle give store udslag hele vejen. Denne forventning gjorde at jeg overså de små signaler om at jeg var på rette vej. Jeg var således begyndt at tage det som en selvfølge, at min mentalhygiejne ville opleves som næsten mirakuløs hele tiden, – det gjorde den jo i starten.
Det jeg ikke så var, at min mentalhygiejne faktisk var blevet en integreret del af mit liv.
Alt det mentalhygiejniske arbejde jeg har lavet alle disse måneder, påvirker til stadighed min måde at foretage valg. Mine nye adfærdsmønstre påvirker den måde, hvorpå jeg er sammen med andre mennesker og min måde at arbejde mig frem mod mine mål i livet.
Min adfærdsændring har virket og er nu en del af mig.

Når jeg nu i tillid går i mit liv, så ser jeg hver dag tegn på, at jeg nu er i stand til at håndtere og drage nytte af de læreprocesser jeg modtager. Jeg modtager glædesfyldte situationer, hvor jeg før oplevede modstand.

Alt er rigtigt.
Harmoni er jeg.

Dagens tanke er skrevet af

Flere erkendelser

Her kan du læse flere refleksioner og erfaringer med Positivkortene.

Mand 64 år

Jeg befandt mig i en situation, hvor jeg måtte erkende, at jeg var faldet tilbage i gamle adfærdsmønstre. Jeg var blevet tiltagende fokuseret på det materielle og tillagt det større og større betydning. Noget som slet ikke harmonerer med mit livssyn. Det var kommet snigende. Jeg havde valgt at glemme, eller rettere fortrænge, det som jeg udmærket godt ved: Hvis jeg vil leve i kærlighed til mig selv, må jeg være vedholdende og disciplineret i min mentalhygiejne.
Læs mere

I forestillingernes vold

Jeg har levet med hoved-halskræft i 8 år, med sine ups and downs rent helbredsmæssigt. Da jeg blev diagnosticeret, fik jeg besked om, at jeg ikke skulle regne med at have mere end 3 måneder tilbage af dette liv.Mit liv har efter en barsk barndom været en lang række af positive konstruktive læreprocesser, af hvilke jeg i høj grad har profiteret. Der har selvfølgelig også været nogle tilsyneladende negative perioder, men de har til syvende og sidst affødt en positiv høst.
Læs mere

Erkendelsen er det første skridt

Jeg har det meste af mit voksne liv gået med en følelse af ikke at passe ind, hverken ude eller hjemme eller blandt familie eller venner. Havde en forestilling om, at jeg skulle være som dem, jeg var i blandt, at jeg skulle tilpasse mig. Dette har affødt en uro i mig, som jeg har dulmet med diverse afhængigheder, særligt sødt.
Læs mere

Min personlige udviklings tempi

Back To Top