Kunne du også godt blive mere bevidst om dine handlemønstre?
Vil du gerne trænes i at tænke og handle konstruktivt i alle livets situationer?
Vil du gerne trænes i at styrke kærligheden til dig selv?

Læs mere om hvad Mentalhygiejnisk Træning er, og hvad du kan bruge det til.

Tilsyneladende

Jeg havde trukket kort 29 og det var ikke åbenlyst hvad det ville sige mig, derfor kiggede jeg så i hæftet Retningsviser & Appetizer. Her fik jeg en ledetråd:
Tilsyneladende.

Når jeg bruger ordet tilsyneladende skaber jeg en stemning af åbenhed i mig. Jeg formår at rumme en åbenhed overfor andre muligheder eller virkeligheder. Jeg undgår at lægge mig fast på ét bestemt syn på resultat, der eventuelt ville kunne hæmme mig fremadrettet.

Jeg kunne have hjulpet mig selv og min mentale tilstand betydeligt, hvis jeg havde husket på ordet tilsyneladende, da jeg for nogen tid siden søgte job.

Jeg havde længe sat mig op til en bestemt form for job. Jeg havde for egen regning betalt for en efteruddannelse, jeg havde set et stillingsopslag der matchede min profil perfekt, og adressen som stillingen var på, den kendte jeg fra tidligere – det var bare mit job – troede jeg.

Jeg lavede en god skriftlig ansøgning. Jeg blev kaldt til samtale. Jeg var opsat på at præstere da jeg gik ind til samtalen. Men …..
Jeg kunne ikke komme hurtig nok væk efter samtalen. Jeg havde oplevet at ansættelsesudvalget stillede irrelevante spørgsmål, jeg oplevede tonen ubehagelig og jeg blev nølende. Jeg var blevet nervøs. Jeg præsterede elendigt.

På vejen hjem spurgte jeg mig selv om, hvorfor jeg havde fremstået så usikker og i mine øjne tåbelig. Godt nok var jeg blevet nervøs, men jeg oplevede ikke at miste jordforbindelsen, som jeg kendte fra tidligere. Jeg havde ikke haft brusen for ørerne eller hjertebanken, som forhindrede min vejrtrækning – jeg var ikke blevet panisk – jeg fungerede mentalt. Men jobbet gik til en anden.
Jeg brugte efterfølgende nogle måneder på at bebrejde mig selv nederlaget.

Hvis jeg havde brugt ordet tilsyneladende, så ville min skyldfølelse overfor mig selv være mindre.
Så ville jeg i første omgang have omtalt jobbet, som at det tilsyneladende var mit job. Det var tilsyneladende irrelevante spørgsmål de stillede, og jeg var tilsyneladende nervøs.

Hvis nu jeg havde været åben overfor den mulighed, at den jobsamtale skulle lære mig noget andet. Det kunne måske være, at jeg havde fået hjælp til at præstere dårligt, fordi det var meningen, at jeg ikke skulle have den stilling. Måske fik jeg hjælp til at blive guidet videre til den næste stilling, som var endnu bedre for mig.

Anyway, jeg har efterfølgende fået bekræftet, at den person, som faktisk fik den opslåede stilling, kom til at stå i store problemer – hvilket jeg så blev forskånet for.

Tak for, at jeg fik lært, at alt er rigtigt. Jeg er blevet mere forsigtig i mine meninger og oplevelser af  hvad der er sandt eller usandt.
Alt har nuancer, så det åbenlyse er lige så tilsyneladende, som de lag af skjulte perspektiver der ligger bagved.
Ved at erkende mig til mine tilsyneladende sandheder, så kan, hvad jeg opfatter som sandt, ændres og tilpasses den udvikling, som jeg er en del af.

Dagens tanke er skrevet af

Mette Petersen
Certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør
mettep@dagenstanke.dk

Flere erkendelser

Her kan du læse flere refleksioner og erfaringer med Positivkortene.

Mand 64 år

Jeg befandt mig i en situation, hvor jeg måtte erkende, at jeg var faldet tilbage i gamle adfærdsmønstre. Jeg var blevet tiltagende fokuseret på det materielle og tillagt det større og større betydning. Noget som slet ikke harmonerer med mit livssyn. Det var kommet snigende. Jeg havde valgt at glemme, eller rettere fortrænge, det som jeg udmærket godt ved: Hvis jeg vil leve i kærlighed til mig selv, må jeg være vedholdende og disciplineret i min mentalhygiejne.
Læs mere

I forestillingernes vold

Jeg har levet med hoved-halskræft i 8 år, med sine ups and downs rent helbredsmæssigt. Da jeg blev diagnosticeret, fik jeg besked om, at jeg ikke skulle regne med at have mere end 3 måneder tilbage af dette liv.Mit liv har efter en barsk barndom været en lang række af positive konstruktive læreprocesser, af hvilke jeg i høj grad har profiteret. Der har selvfølgelig også været nogle tilsyneladende negative perioder, men de har til syvende og sidst affødt en positiv høst.
Læs mere

Erkendelsen er det første skridt

Jeg har det meste af mit voksne liv gået med en følelse af ikke at passe ind, hverken ude eller hjemme eller blandt familie eller venner. Havde en forestilling om, at jeg skulle være som dem, jeg var i blandt, at jeg skulle tilpasse mig. Dette har affødt en uro i mig, som jeg har dulmet med diverse afhængigheder, særligt sødt.
Læs mere

Tilsyneladende

Back To Top