At eksistere eller at leve

Mentalhygiejnisk Træning (MT) har lært mig at leve livet og ikke blot eksistere. At leve betyder at behandle mig selv med tillid og respekt=kærlighed, hvor jeg før – ofte ubevidst – kom til at tilsidesætte mig selv, fordi jeg lod mig nøjes de hurtige, lette løsninger som mit hoved kom med – ofte det jeg havde lyst til – i stedet for at mærke efter i mit hjerte og følge det jeg havde behov for. Jeg eksisterede ud fra lystbetonede vaner og adfærdsmønstre, jeg ikke var bevidst om.
Jeg har også lært at tage vare på mig og drage omsorg for mig, som er den første vigtige kompetence at kunne.

Konsekvenser af tilsidesættelse

Og netop evnen til at drage omsorg for mig fik jeg brug for, da jeg som 34 årig fik en pacemaker.
Det kom som et chok – ingen i min familie havde hjerteproblemer, og jeg forstod ingenting. Jeg oplevede at have et godt liv og var glad for de ting, jeg beskæftigede mig med. Jeg havde godt nok travlt og ofte følelsen af ikke at have tid nok, men jeg tænkte, at det var nok meget normalt og om et par uger ville det sikkert være anderledes. Det blev det bare ikke.

Det jeg – ubevidst – brugte tid på var at søge mit værd i det ydre, altså anerkendelse, og det er tidskrævende. Jeg ville gerne have, at omgivelserne skulle se mig som dygtig, sød, ansvarlig, kreativ, smuk, kvalificeret, ja, perfekt – og det brugte jeg masser af tid og energi på. Så meget at jeg i min iver efter at leve op til mine forestillinger om, hvad omverdenen forventede af mig kom til at tilsidesætte mig selv. Jeg opfyldte andres behov, og så var der ikke overskud til at opfylde mine behov.

Mine sande behov

Jeg troede også, at det var mit behov at gøre andre mennesker glade. Jeg kendte faktisk ikke mine sande behov. Heldigvis fik jeg hjælp fra min krop, der advarede mig med hjerteproblemer. Jeg var nødt til at ændre adfærd.

Gennem MT har jeg lært mig selv og mine behov at kende. Jeg har lært at lytte til min krops signaler og spørge mig selv, om mit motiv for mine handlinger er på plads: Gør jeg dét jeg gør for at andre skal kunne lide mig, eller gør jeg dét for min egen skyld? Det kan lyde egoistisk, men det er en nødvendig egoisme, der i sidste ende gør, at jeg i sandhed kan være noget for mine omgivelser (og ikke udnytte mine medmennesker til at tilføre mig selvværd.)

I tilfælde af en flyulykke er vejledningen også, at man først skal tage iltmaske på sig selv, inden man giver sine børn eller andre iltmaske på. Jeg er ikke til megen hjælp, hvis jeg ikke kan tage vare på mig selv.

Hvorfor MT?

Jeg valgte MT af flere grunde. For det første havde jeg læst en artikel af Mette Petersen, hvor hun beskrev, hvordan hun via MT havde frigjort sig fra gigtproblemer. Jeg tænkte, at når hun kunne frigøre sig fra sygdom/fysiske signaler, så kunne jeg også frigøre mig fra mine fysiske signaler i hjertet.

For det andet gav træningsprogrammet ikke endelige svar på det perfekte liv, det må jeg selv skabe. Men der er hjælp at hente med konkrete redskaber, kompetent instruktion af en mentalhygiejnisk instruktør samt sparring med andre mennesker, der ønsker at lave ændringer i deres liv og leve tilliden til og respekten for sig selv – og dermed andre.

For det tredje ønskede jeg at bruge alle mine kompetencer som menneske.
Det indebar at leve min spiritualitet.

I mit arbejde med mig selv i træningsforløbet lykkedes det mig at opfylde mine ønsker.
Jeg oplevede tydelige både fysiske og mentale tegn på positiv vækst tidligt i forløbet, og det gav mig mod til at fortsætte. En konstruktiv og livgivende proces var sat i gang.
Efter nogle år var jeg klar til at sige farvel til pacemakeren og fik taget den ud.

Mine erfaringer med MT

Siden 2003 har jeg arbejdet med MT på følgende måder:

 • min egen personlige udvikling
 • uddannet mig til Mentalhygiejnisk Instruktør
 • skrevet en bog om mine oplevelser med MT:
  “Følg dit hjerte og find din indre sandhed med mentaltræning”, Politikens forlag Olivia 2008
 • skrevet digtene “Digte i dialog”, 2023
 • holdt præsentationer
 • kørt gruppeforløb:
  – i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen/Københavns Kommune
  – på Center for kompetence og beskæftigelse/Københavns Kommune
  – i AOF
  – i privat regi

Jeg holder præsentationer, kører MT gruppeforløb og er selv aktiv bruger af det mentalhygiejniske træningsprogram, da jeg fortsat ønsker at udvikle mig som menneske.

Ligesom jeg tager min fysiske bade, hvor kroppen bliver gjort ren, har jeg behov for mine “mentalhygiejniske bade”, hvor jeg skyller mit indre rent for negative tanker og ord.

Kærlig hilsen
Tina Rem Rasmussen, Certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør
Født i 1966 og uddannet MI i 2006

Artikler

Tror du på sygdom?

Lokal forfatter præsenterer træningsprogram for bedre helbred

Tror du på sygdom? Sandsynligvis et provokerende spørgsmål for nogen.
For har lægevidenskaben ikke bevist, at den kan helbrede med dygtige fagfolk og medicin?
Og måske har du selv haft sygdom tæt inde på livet eller kender nogle, der har.
Alligevel vover jeg at udfordre dig på din tro.

Krav - stress og frigørelse

Jeg havde nedbrudt mig selv, men ved hjælp af mentalhygiejnisk træning lærte jeg at handle konstruktivt. I dag skaber jeg glæde for mig selv. Og jeg har frigjort mig fra min pacemaker!

Det er nødvendigt at være egoistisk

Tilsidesætter du også dig selv uden egentlig at være klar over det? Måske skal du nå så meget i løbet af dagen, at du glemmer dig selv og alt det, du gerne ville. Men egoistisk – dét må man i hvert fald ikke være.
– Jo, siger forfatteren til bogen “Følg dit hjerte”.

Hjerteproblemer var et symptom på et liv i ubalance

Mentaltræning gav mig ro.
Få bugt med de mentale nullermænd og vend de negative tanker til ægte livsglæde og balance.

Fysisk og psykisk velvære

….. Jeg har måtte kigge mig selv dybt i øjnene og konstatere, at jeg havde det fulde ansvar for den stress, jeg oplevede i mit job som lærer. …..

Bøger

Følg dit hjerte - og find din indre sandhed med mentaltræning

Denne bog indeholder øvelser og redskaber til at slippe uhensigtsmæssig adfærd og leve et liv i frihed. Forfatteren fortæller om sine personlige erfaringer med et mentalt træningsprogram, som har ændret hendes liv på det emotionelle, spirituelle og fysiske plan.

Bogen koster 150 kr. og kan købes
ved henvendelse til Tina på
T 25 53 54 16 eller tina@dagenstanke.dk

Digte i dialog

Er digte, som åbner sig mod verdenen, rækker ud og vil i dialog med medmennesker.
De handler om livet og menneskers håndtering af og oplevelser med livet.

Hvor bevidst er du om dine valg og muligheder?

Digtene vil i dialog med dig og få dig til at:

 • Reflektere
 • Mærke efter i hjertet
 • Blive nysgerrig på sandheden i dig
 • Erkende dig

Digtene koster 150 kr. og kan købes
ved henvendelse til Tina på
T 25 53 54 16 eller tina@dagenstanke.dk

Back To Top