Kunne du også godt blive mere bevidst om dine handlemønstre?
Vil du gerne trænes i at tænke og handle konstruktivt i alle livets situationer?
Vil du gerne trænes i at styrke kærligheden til dig selv?

Læs mere om hvad Mentalhygiejnisk Træning er, og hvad du kan bruge det til.

Afhængig eller uafhængig?

Er jeg afhængig af stilhed og ro? Hmmm… jeg må erkende med familie, fuldtidsarbejde og fritidsinteresser, at tiden hurtigt bliver fyldt ud. Min alenetid, hvor jeg sidder i sofaen og laver ingenting – den tid har jeg behov for – den er et must. Ligesom det er et must for mig dagligt at træne min mentalhygiejne.

Det gør jeg blandt andet ved at trække et Positiv Kort og læse uddybningen af kortteksten i hæftet Retningsviser & Appetizer. Det giver mig flere vinkler på, hvordan ordene kan bruges. Ordene har jeg med mig dagen igennem, og de hjælper mig til at handle konstruktivt i øjeblikkets hændelser. Og formår jeg ikke at handle konstruktivt, så bestræber jeg mig på at have fokus på læreprocessen: “Hvad er det, jeg skal lære her”?  “Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang en lignende situation opstår”?

Min mentalhygiejne er balsam for sjælen. Jeg bliver et bedre menneske, når jeg er opmærksom på min egen adfærd. Får jeg sagt fra på en konstruktiv måde? Får jeg markeret mig overfor mig selv, hvis jeg overskrider mine egne grænser ved fx ikke at holde mine aftaler med mig selv? Er jeg omsorgsfuld, blid og kærlig overfor mig selv ved livets forandringer – fx jobskifte, farvel til et menneske, bryllup, flytning eller ….? Viser jeg mig selv tillid – tror jeg på mig selv? Jeg behøver ikke være verdensmester, men tror jeg på, at jeg – med tiden – kan lære det? Tror jeg på, at jeg er Guds perfekte idé – som alle mennesker er? Uanset hvilket navn Gud har.

Kærlighed er tillid og respekt – tillid til egne evner og kunnen – og dermed tillid til andre. Og respekt for egne grænser – og dermed respekt for andres grænser.
Der er derfor vi i mentalhygiejnen taler om at have en kærlighedsaffære med sig selv: At leve tilliden til og respekten for sig selv og dermed for andre.

I den forløbne uge har jeg fået tilsidesat mig selv. Jeg har prioriteret tusindvis – sådan føles det – af nødvendige gøremål og har valgt min daglige mentalhygiejniske forkælelse fra.
Det har kostet på energimængden, som dag for dag er blevet mindre. Det har kostet på humøret, da overskuddet svandt ind. Jeg har været længere tid om mine pligter, fordi tankerne førte mig alle mulige steder hen, så tilstedeværelsen i nuet blev minimal. I slutniningen af ugen stod min tilsidesættelse lysende klar for mig: Jeg har behov for min daglige indre rengøring – den skaber klarhed i mit sind, så jeg kan følge mit hjerte og være tro mod mig. Den bedste udgave af mig selv.

Da konsekvensen af min tilsidesættelse gik op for mig, sætte jeg mig samme aften og arbejdede med mentalhygiejnisk træning – og efter ca.  ½ time var mine energibatterier gået fra minus til plus.

Jo, jeg kunne godt overleve uden mentalhygiejnen, men når jeg nu ønsker at leve livet og ikke bare overleve, så oplever jeg et behov for mentaltræning.
Jeg vælger derfor mentalhygiejnen til i mit liv som et redskab til at leve kærligheden.

Dagens tanke er skrevet af

Tina Rem Rasmussen
Certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør
tina@dagenstanke.dk

Flere erkendelser

Her kan du læse flere refleksioner og erfaringer med Positivkortene.

At leve i håbets energiområde

I forbindelse med et jobskifte havde jeg nogle ønsker, som involverede andre mennesker og krævede deres positive tilbagemelding.Med kortteksten i baghovedet gik jeg nysgerrigt i gang med dagen. Jeg vidste, at hvis jeg forventede et bestemt svar, så ville jeg blive skuffet. Hvis jeg derimod håbede på et bestemt svar, så var muligheden for at få ønsket opfyldt til stede. Jeg var i tvivl om jeg forventede eller håbede – det kunne være nemmere for mig at mærke forskellen. Der var kun ét at gøre, og det var at afvente svaret.
Læs mere

Hvad vil det sige at gøre noget godt for mig selv?

Jeg har længe været bevidst om, at det er vigtigt for mig, at jeg husker at tænke på mig selv. At få noget alenetid, hvor jeg gør noget, der er godt for mig. Her vælger jeg ofte at være fysisk aktiv. Jeg har en oplevelse af, at jeg gør noget godt for mig selv, men samtidig oplever jeg mig afhængig, og jeg kan opleve en flugt i det.Jeg kan forklare mit fokus på fysisk aktivitet med, at det er godt for mit helbred og mit fysiske velbefindende. Det handler om vægt og styrke i form af fysisk formåen. Og jo mere af det, jo bedre er det. Men der er noget afhængighedsskabende i det. Og det er gået op for mig, at der er noget, jeg lægger låg på eller måske nærmere noget, jeg flygter fra. Den fysiske aktivitet skaber nemlig træthed og behov for søvn, og det er der, jeg er blevet opmærksom på, at jeg ikke har overskud til at kigge ind i mig selv, for jeg er simpelthen for træt.
Læs mere

Jeg løser mine egne opgaver først

Jeg er blevet opmærksom på et af mine adfærdsmønstre. Er jeg i en sammenhæng, hvor der opstår opgaver, der skal løses, er jeg den første til at byde ind. Er der noget jeg kan gøre eller hjælpe til med, så kommer jeg med løsningsforslag, organiserer og tilrettelægger.
Læs mere

Afhængig eller uafhængig?

Back To Top