Kunne du også godt blive mere bevidst om dine handlemønstre?
Vil du gerne trænes i at tænke og handle konstruktivt i alle livets situationer?
Vil du gerne trænes i at styrke kærligheden til dig selv?

Læs mere om hvad Mentalhygiejnisk Træning er, og hvad du kan bruge det til.

At turde være ærlig overfor mig selv

Et menneske var i en situation med behov for hjælp og opmærksomhed.
Jeg stillede mig til rådighed og glædedes i den hjælp, jeg kunne give. Det var en dejlig følelse at kunne hjælpe, at kunne bruges til noget. Jeg oplevede, at det gav mig værdi som menneske at kunne støtte et andet menneske. Mit selvværd steg i graderne.

Efter 3-4 dage med intens opmærksomhed til mennesket oplevede jeg irritation og manglende overskud. Jeg blev drænet for energi og irriteret på personen, jeg havde sagt ja til at hjælpe. Pludselig havde jeg ikke energi til at ordne mine egne gøremål. Jeg oplevede mig brugt og slidt i kanterne. Og også vred på personen som “tog min energi og tid” og vred på mig selv over at have ladet det ske.

Jeg valgte at trække et Positiv kort for at få klarhed på situationen. Jeg trak nr. 9-2.

Det overraskede mig. Havde jeg ikke været ærlig i min hjælp? Havde jeg – ubevidst – udnyttet situationen og personen til at føle værdi som menneske? Det var en knap så rar tanke, som jeg lige skulle synke.

Men ja, efter at have gransket mig selv inderst inde måtte jeg erkende, selvom jeg oplevede det flovt,  at mine motiver for at hjælpe ikke havde været på plads. Jeg havde – ubevidst på det tidspunkt – søgt værd i at hjælpe andre. Det er en destruktiv hjælp, som dels går ud over mig selv, men også det menneske jeg hjælper. Jeg udnyttede et andet menneske til at styrke mit selvværd. Min hjælp var ikke givet af et sandt hjerte, og mennesket kan derfor ikke bruge hjælpen til noget. Hjælpen var blevet til tilsidesættelse af mig selv men også af det andet menneske, da støtten ikke var givet med tillid og respekt, altså kærlighed.

Jeg har tilgivet mig selv for min handling og bestræber mig på at have mine motiver på plads fremover.

Dagens tanke er skrevet af

Tina Rem Rasmussen
Certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør
tina@dagenstanke.dk

Flere erkendelser

Her kan du læse flere refleksioner og erfaringer med Positivkortene.

Mand 64 år

Jeg befandt mig i en situation, hvor jeg måtte erkende, at jeg var faldet tilbage i gamle adfærdsmønstre. Jeg var blevet tiltagende fokuseret på det materielle og tillagt det større og større betydning. Noget som slet ikke harmonerer med mit livssyn. Det var kommet snigende. Jeg havde valgt at glemme, eller rettere fortrænge, det som jeg udmærket godt ved: Hvis jeg vil leve i kærlighed til mig selv, må jeg være vedholdende og disciplineret i min mentalhygiejne.
Læs mere

I forestillingernes vold

Jeg har levet med hoved-halskræft i 8 år, med sine ups and downs rent helbredsmæssigt. Da jeg blev diagnosticeret, fik jeg besked om, at jeg ikke skulle regne med at have mere end 3 måneder tilbage af dette liv.Mit liv har efter en barsk barndom været en lang række af positive konstruktive læreprocesser, af hvilke jeg i høj grad har profiteret. Der har selvfølgelig også været nogle tilsyneladende negative perioder, men de har til syvende og sidst affødt en positiv høst.
Læs mere

Erkendelsen er det første skridt

Jeg har det meste af mit voksne liv gået med en følelse af ikke at passe ind, hverken ude eller hjemme eller blandt familie eller venner. Havde en forestilling om, at jeg skulle være som dem, jeg var i blandt, at jeg skulle tilpasse mig. Dette har affødt en uro i mig, som jeg har dulmet med diverse afhængigheder, særligt sødt.
Læs mere

At turde være ærlig overfor mig selv

Back To Top