Kunne du også godt blive mere bevidst om dine handlemønstre?
Vil du gerne trænes i at tænke og handle konstruktivt i alle livets situationer?
Vil du gerne trænes i at styrke kærligheden til dig selv?

Læs mere om hvad Mentalhygiejnisk Træning er, og hvad du kan bruge det til.

Jeg lytter og lærer og verden åbner sig

Jeg var i en situation, hvor jeg skulle videregive informationer og lære fra mig til en gruppe mennesker. Opgaven var således defineret fra starten og rollefordelingen klar. Noget stof skulle indlæres, og jeg stod for instruktionen.
På et tidspunkt fortalte en af personerne, hvordan vedkommende gerne ville lære det – helt konkret og med eksempler. Og med en anden vinkel end jeg havde planlagt. Det var en gave til mig. Det var inspirerende og satte tanker og ideer i gang.

Jeg havde dagens korttekst i baghovedet – det hjalp mig til at modtage ordene med ydmyghed. Det var tydeligt, at jeg kunne lære noget her, hvis jeg valgte at lytte, og jeg modtog med taknemlighed.
Hvor forunderligt som verden er indrettet. Når jeg vælger at være lydhør og åben, har jeg muligheden for at blive guidet, lære nyt og blive klogere. Det gælder i alle situationer mellem mennesker. Det kan også være, jeg bliver bekræftet i noget, jeg godt vidste i forvejen – det kan også være afklarende og givende.

Også fra børn flyder visdommens ord, så det er bare med at slå lyttebøfferne ud og suge til sig. I en situation hvor et lille menneske skulle tage en beslutning, valgte mennesket at vente med at træffe et valg, da det lille menneske havde behov for at “sove på det” i tillid til, at det næste dag ville stå klart, hvilken beslutning der var den rigtige for mennesket. Dagen efter blev beslutningen truffet af det lille menneske, der nu var sikker i sin sag.

Dagens tanke er skrevet af

Tina Rem Rasmussen
Certificeret Mentalhygiejnisk Instruktør
tina@dagenstanke.dk

Flere erkendelser

Her kan du læse flere refleksioner og erfaringer med Positivkortene.

At leve i håbets energiområde

I forbindelse med et jobskifte havde jeg nogle ønsker, som involverede andre mennesker og krævede deres positive tilbagemelding.Med kortteksten i baghovedet gik jeg nysgerrigt i gang med dagen. Jeg vidste, at hvis jeg forventede et bestemt svar, så ville jeg blive skuffet. Hvis jeg derimod håbede på et bestemt svar, så var muligheden for at få ønsket opfyldt til stede. Jeg var i tvivl om jeg forventede eller håbede – det kunne være nemmere for mig at mærke forskellen. Der var kun ét at gøre, og det var at afvente svaret.
Læs mere

Hvad vil det sige at gøre noget godt for mig selv?

Jeg har længe været bevidst om, at det er vigtigt for mig, at jeg husker at tænke på mig selv. At få noget alenetid, hvor jeg gør noget, der er godt for mig. Her vælger jeg ofte at være fysisk aktiv. Jeg har en oplevelse af, at jeg gør noget godt for mig selv, men samtidig oplever jeg mig afhængig, og jeg kan opleve en flugt i det.Jeg kan forklare mit fokus på fysisk aktivitet med, at det er godt for mit helbred og mit fysiske velbefindende. Det handler om vægt og styrke i form af fysisk formåen. Og jo mere af det, jo bedre er det. Men der er noget afhængighedsskabende i det. Og det er gået op for mig, at der er noget, jeg lægger låg på eller måske nærmere noget, jeg flygter fra. Den fysiske aktivitet skaber nemlig træthed og behov for søvn, og det er der, jeg er blevet opmærksom på, at jeg ikke har overskud til at kigge ind i mig selv, for jeg er simpelthen for træt.
Læs mere

Jeg løser mine egne opgaver først

Jeg er blevet opmærksom på et af mine adfærdsmønstre. Er jeg i en sammenhæng, hvor der opstår opgaver, der skal løses, er jeg den første til at byde ind. Er der noget jeg kan gøre eller hjælpe til med, så kommer jeg med løsningsforslag, organiserer og tilrettelægger.
Læs mere

Jeg lytter og lærer og verden åbner sig

Back To Top