Visdom er noget, du får,

når du standser dét

at ville lære dine omgivelser,

og begynder at lære af dine omgivelser.

Modtag positivt.

Læren i at være tyndslidt, sårbar og alligevel positiv

Jeg oplever mig brugt og erkendelsen: “Du er tyndslidt” - det oplever jeg sandt.Jeg forsøger at kontrollere min energi og mine gøremål, så de effektiviseres mest muligt.Jeg har hørt krav fra omgivelserne på hvad der forventes af mig, og det har jeg forsøgt at efterleve. Praktisk har jeg fået det til - opgaverne er blevet løst - men i en energi af at få det overstået.Jeg knokler mig halvt ihjel, og alligevel så oplever jeg mig utilstrækkelig. Jeg er endnu ikke lykkedes i at markere mig tilstrækkeligt tydeligt overfor det, som jeg oplever trækker mig ned. Jeg er bare så træt. Jeg beder mig selv om hjælp til at formulere og markere mig klart, tydeligt og på en måde, så jeg bliver respekteret.
Læs mere

Jeg lytter og lærer og verden åbner sig

Jeg var i en situation, hvor jeg skulle videregive informationer og lære fra mig til en gruppe mennesker. Opgaven var således defineret fra starten og rollefordelingen klar. Noget stof skulle indlæres, og jeg stod for instruktionen. På et tidspunkt fortalte en af personerne, hvordan vedkommende gerne ville lære det - helt konkret og med eksempler. Og med en anden vinkel end jeg havde planlagt. Det var en gave til mig. Det var inspirerende og satte tanker og ideer i gang.
Læs mere
Back To Top