Konfliktsky? Nej, ikke mig,
men hvad har det med beslutninger at gøre?
Alt. Med stor sandsynlighed bilder du dig selv ind,
at du er beslutsom.
Det er du nok også – men er det nu også betingelsesløst og kompromisløst?
Det kan også godt være, at du ofte tager beslutninger,
men bliver de også handlet ud og hvis ikke,
bliver de så omgjort?

Professionelle beslutningstagere bilder ofte sig selv ind,
at de er gode til at tage beslutninger.
De lever af det, så det er de nok,
men gælder det også for deres personlige vedkommende?
Det mennesket er bedst til, når det kommer til det med beslutninger,
det er at tage dem for andre,
og så bilde sig selv ind, at de også gør det for sig selv.
Det de gør, er det samme som de andre,
de manipulerer deres omgivelser til at bekræfte dem hen til en beslutning,
eller lader beslutningsprocessen helt være omgivelsernes.

Ønsker du at tage ansvaret for dit eget liv,
så må du også være den, som tager beslutningerne i det.
Det er dine tanker, ønsker, behov og idéer,
som bringer en beslutningsproces på banen.
Du må selv bringe den til afslutning,
hvis det skal være dit unikke udkomme.

Beslutningsprocessen kan ikke stå alene, den må følges op af en handling,
ellers er den ikke tilendebragt.
En handling kan godt være at omgøre beslutningen,
men så må det gøres,
ellers opstår der et hængeparti.

Gennem dine beslutninger skaber du dine læreprocesser,
så hvis du ikke tager dem, løber du fra din skabende energi
og lægger dit liv i andres hænder.
Kom igennem, tag dine læreprocesser.

Erkendelser

Her kan du læse om andres refleksioner og erfaringer med dette Positivkort

At få mod til at være et røvhul

Jeg viste godt hvad den bedste løsning ville være, men jeg forestillede mig også hvad de andres reaktion ville være, hvis jeg gik efter den løsning. De ville være pisse sure, forudrettet, aggressive og mopsede. De ville se mig som en forræder, en modstander og en kværulant. De ville gå i forsvar, skælde mig ud og lave alliancer mod mig. De ville tage afstand til mig, ignorere mig og de ville ikke længere kunne lide mig.
Læs mere

Skidt tilpas der faktisk betyder restitution

Jeg havde det skidt.Jeg oplevede mig tung, træt og utilpas. Jeg syntes, at jeg burde være mere aktiv og energifyldt - jeg havde ikke tid til at være doven.Jeg ønskede at få en metafysisk indfaldsvinkel på det og trak derfor et kort. Det blev nr. 6-2.Umiddelbart mente jeg ikke, at kortets tekst gjorde mig klogere, men jeg erkendte dog, at jeg havde været noget distanceret fra at opleve min krops signaler på det sidste.Jeg lagde mig på min seng - gav mig selv en krammer - og spurgte mig, hvordan jeg egentlig havde det.
Læs mere

Jeg bliver inspireret af mennesker omkring mig

Kunne du også godt blive mere bevidst om dine handlemønstre? Vil du gerne trænes i at tænke og handle konstruktivt i alle livets situationer? Vil du gerne trænes i at styrke kærligheden til dig selv? Læs mere om hvad Mentalhygiejnisk Træning er, og hvad du kan bruge det til.

Læs mere
Back To Top